Senaste från TF

Ärftlig tålighet mot metaller

Vissa folkgrupper i Anderna och Argentina tål arsenik i dricksvattnet, det har forskare vid Karolinska institutet funnit. De har också identifierat en särskild gen hos dessa individer. Resultatet av studien visar, säger en av forskarna, på behovet av att vara observant och inte basera hälsoriskbedömningar för olika kemikalier på data från särskilt toleranta personer. Många tandvårdsskadade får besvär av metaller och är således särskilt känsliga. Socialstyrelsen borde ta forskningen på allvar.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Klaga på tandvården

Alla har rätt att anmärka på dålig eller felaktig vård liksom ett otrevligt eller kränkande bemötande. Idag finns flera instanser att föra fram klagomål till och högst upp i hierarkin finns Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet finner det ofta lönlöst att klaga på vården, vilket innebär att få klagomål noteras hos IVO. Ta för vana att alltid anmäla felbehandling eller otrevligt bemötande. Nu finns ett telefonnummer som är enkelt att ringa.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Patienters rättigheter försämras

I ett delbetänkande av Klagomålsutredningen föreslås att patienter inte längre får klaga hos IVO utan de hänvisas till vårdgivaren. Detta kommer för många att försvåra eller omöjliggöra klagomål då många inte vill stå öga mot öga med en vårdgivare som misskött sig gentemot patienten. För IVO blir det dock bättre då myndigheten in längre behöver utreda enskilda personers klagomål. Var finns en fristående möjlighet att anonymt klaga på bemötande och behandling?

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Kronisk obstruktiv lungsjukdom och antioxidanter

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, orsakas med största sannolikhet av en långvarig oxidativ belastning på lungorna. Lungorna hos alla är utsatta för hög belastning av syreradikaler på grund av den höga syrgashalten i andningsluften, 21 %.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Gratis internationellt webbsymposium

Ett symposium om miljökänslighet går av stapeln på webben och är fritt för alla som vill delta. Det handlar om hur vi påverkas av kemikalier, elektromagnetiska fält, sjukdomar som borrelios och mycket annat. Det börjar den 23 mars och fortsätter under flera dagar. Medverkar gör bland annat professorerna Olle Johansson, Martin Pall och Cyril Smith. Med stor säkerhet ett spännande och intressant event.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Bra kosttillskott hotade

Bra kosttillskott hotas av Livsmedelsverket och nitiska miljö- och hälsoskyddsinspektörer.Både i år och nästa år kommer räder att göras mot hälsokostaffärer och grossister. Myndigheternas intresse riktas mot tillskott med höga halter där dagsintaget riskerar överskrida rekommenderade gränsvärden (RDI). Det myndigheterna inte förstår är att RDI-värden är satta för att hindra sjukdom på grund av allvarliga brister. De är inte satta efter optimal individuell dos som ökar prestationer och hälsa.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 287 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.