Senaste från TF

Vad göra vid störningar i tändernas mineralisering

Socialstyrelsen har försökt vägleda tandläkare när det gäller val av materia för störningar i barnens mineralisering av tänderna. Men återigen konstaterar Socialstyrelsen att det saknas tillräckliga kunskaper om de olika materialens egenskaper för att kunna vägleda tandläkarna vid behandling. Tandvårdsskadeförbundet avråder dock från alla material med metaller och sådana finns det gott om i tandvården. Det gäller t ex kronor av nickel-krom eller guld. Många är känsliga för just metaller.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Rösta för ett amalgamförbud i Europa

Rösta för ett amalgamstopp i Europa! Lägg din röst genom att svara på miljödirektoratets enkät om kvicksilver. Det är viktigt och det är bråttom. Senast den 14 november måste du rösta och därefter sammanställs resultatet. Frågeformuläret och hur du gör för att rösta kommer du till genom att klicka på "Läs mer här". Be också alla dina vänner att "rösta" för ett amalgamstopp.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Är ditt dricksvatten bra?

Inte bara bakteriehalten har betydelse för om dricksvattnet är bra eller dåligt för hälsan. Ingeborg Rosborg har forskat om vattenkvaliteten och menar att man inte bara ska ha en gräns för oönskade ämnen i dricksvatten utan också ha miniminivåer över vilka nyttiga ämnen som ska finnas med. Framför allt handlar det om mineraler som kalcium, magnesium, bikarbonat och sulfat.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Palladium i munnen skadar hälsan och är allergent.

Palladium tillhör gruppen platinametaller som utmärks av att de är effektiva katalysatorer, det vill säga snabbar upp kemiska reaktioner utan att förbrukas själva.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Nytt toxikologiskt centrum

Swetox heter det nya toxikologiska centrumet som startat i Astra Zenecas nedlagda lokaler utanför Södertäljer med professor Åke Bergman som chef. Bakom verksamheten står 11 svenska universitet och finansieringen är klar för de närmaste åren. Meningen är att centrumet ska forska och utbilda om kemikalier, hälsa och miljö. Målet är att medverka till ett kemkaliesäkert samhälle med tanke på miljön och hälsan.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Kurera dig med C-vitamin

C-vitamin är inget som svenskar till vardags tänker att de har brist på. Många kan dock ha för lite C-vitamin och mår bra av tillskott och särskilt gäller det vid sjukdom, stress och trötthet. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar tillskott av C-vitamin vid amalgamsanering (1-2 gram/dag) då avgiftningen förbättras och immunförsvaret stärks. Men det finns också andra fördelar med C-vitamin.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 265 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.