Senaste från TF

Nanopartiklar av titandioxid under graviditet skadar avkomman

Nanomaterial används i allt större omfattning men kunskaperna om eventuella toxikologiska risker släpar efter. Den ringa storleken på partiklarna, mindre än 100 nanometer, gör dem långt giftigare än större partiklar av samma material.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Handikappförbunden ryter till om Arvsfonden

Allt fler får avslag för projektmedel som söks via Allmänna arvsfonden, trots att förordningen (lagen) som styr fonden stadgar att pengarna ska till ideell verksamhet som gynnar barn, ungdomar och funktionshindrade. Avslag motiveras endast i generella termer och ofta krävs samverkan med offentlig sektor. Detta uppmärksammar Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman i en artikel i Aftonbladet.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Bättre behanding av kroniskt sjuka

Stor oro finns bland politiker och myndigheter över att så många har kroniska sjukdomar och att dessa står för majoriteten av kostnaderna för sjukvården. Hälften av alla läkarbesök vid akutmottagningarna görs av personer med två eller flera kroniska sjukdomar. Kostnaderna blir stora. Myndigheten för vårdanalys har redovisat en rapport och regeringen har avsatt särskilda medel för bättre vård av kroniskt sjuka. Tandhälsan borde involveras i detta arbete anser Tandvårdsskadeförbundet.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Parkinsonpatienter har brist på vitamin B1, tiamin.

Grav tiaminbrist, beri-beri, härjade i början av 1900-talet i sydostasien och Japan, sedan man börjat polera ris. Vitaminet finns i risets skal. Sedan orsaken klarlagts tappade läkarna kunskaperna om hur man känner igen bristsjukdomen.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Förbättra vården

Ge allmänläkare ökade möjligheter till professionell utveckling kring hur man hanterar komplexa patienter med flera diagnoser, skriver läkaren vid Vidarkliniken Ursula Flatters i Läkartidningen. Artikeln handlar om hur man bättre tar hand om personer med många olika symtom och flera olika diagnoser. Det handlar delvis om tandvårdsskadade. Flatters menar att patienten ska sättas i fokus och att allmänläkarna ska få en samordnande roll. Tandvårdsskadeförbundet anser att även tandläkare ska delta.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Oklart om borreliabehandling

Borrelia behandlas med antibiotika, men hur lång tid som behövs för behandling är ovisst. Det skriver SBU i en rapport och tycker att mer forskning behövs för att klarlägga detta. Medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet har eller har haft svåra borreliainfektioner och med framgång behandlat dem med längre antibiotikakurer. SBU varken avråder eller säger ja till sådana längre behandlingar.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 232 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.