Senaste från TF

Kelering och kvicksilver

Många med amalgamproblem har kroppen full med kvicksilver som är svårt att utsöndra. Att förbättra kroppens avgiftning och leverns funktion är viktigt, men även kelerande ämnen för att snabbare bli av med lagrat kvicksilver kan behövas.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Acetylsalicylsyra + C-vitamin – en effektiv kombination

Aspirin är ett av våra äldsta läkemedel och syntetiserades redan 1853. Huvudkomponenten, salicylsyra är ett skyddsämne mot infektioner och skador hos ett stort antal växter.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Fattiga får inte vård

Många med besvär av amalgam, titan eller andra dentala material tvingas betala fyllningsbytet själva, trots att lagstiftning finns för att ge bidrag till detta. Som alltid drabbas de fattiga, dvs många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar som länge varit sjukskrivna eller fått förtida pension/aktivitetsersättning. Viktigaste anledningen till uteblivet bidrag är okunskap, att tandläkarna tycker det är besvärligt att söka och att enskilda landsting har regelverk som försämrar möjligheterna.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Hur ska EU:s kvicksilveranvändning minska?

Det är frågeställningen för en studie som EU-kommissionens Generaldirektorat för miljö (DG Environment) beställt. I konsultrapporten konstateras att tandläkarnas sammanlagda amalgamhantering utgör den enskilt största användningen av kvicksilver. Konsulterna skriver att användning av amalgam sannolikt inte kommer att minska särskilt mycket om inte ett förbud genomförs. Dock ligger ett sådant förslag utanför deras uppdrag och ryms inte heller inom ramen för Minamatakonventionens åtgärdsprogram.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Lödningar i tandregleringsmaterial avger giftiga metaller

Material för tandreglering innehåller vanligtvis metaller som korroderar i munmiljö, med både toxiska och allergiska risker.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Ändringar i det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet innehåller högkostnadsskydd och ersättning för vissa tandvårdsåtgärder. Detta ska inte sammanblandas med landstingens stöd till fyllningsbyte på grund av allergi eller sjukdom. Det statliga tandvårdsstödet ändras på några punkter den 1 september 2014 och innebär bland annat att ersättning ges till kronor och implantat mer frikostigt än tidigare.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 247 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.