Senaste från TF

Inga bevis för att Xylitol minskar kariesangreppen

Tandläkartidningen skriver om en ny Cochrane-studie som gått igenom all forskningslitteratur om xylitol sedan 1800-talet och fram till nu. De finner inga bevis för att xylitols påstådda kariesförebyggande effekt. Xylitol finns i sockerfria tabletter, tuggummin med mera och kritiken mot xylitol som sötningsmedel har växt under senare år.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Statiner ökar risken för diabetes och övervikt

Statiner lanserades först som ett medel för att sänka kolesterolnivån i blodet och därmed minska risken för hjärtinfarkt enligt hypotesen att förhöjt kolesterol orsakar infarkt. Numera förskrivs medicinen på allt oklarare grunder och har blivit en kassako för läkemedelsindustrin.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Ofta törstig - drick vatten

Juicer fräter på tänderna liksom läsk och Coca-cola. Detta har sedan flera år uppmärksammats av tandläkare och nu ska, enligt Svenska Dagbladet, Tandläkarförbundet gå ut och varna för detta. Det är således bättre att dricka vatten om man är törstig.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Tarmens bakterieflora kan störas av tandkräm

Tandkräm och solskyddskrämer innehåller många olika tillsatser bland annat nanopartiklar av titandioxid och zinkoxid. Nu har forskare funnit att dessa nanopartiklar riskerar påverka tarmfloran om man exempelvis sväljer tandkräm.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Pengar finns, men patienterna får inte ta del av dem

Landstingen utnyttjar inte det statliga tandvårdsstödet som ska gå till fyllningsbyten, äldres och sjukas tandvård. Omkring 500 miljoner kr ligger outnyttjade bara i år. Trolig orsak är att patienter inte informeras om detta stöd. Om folk inte vet om att stödet finns kan de inte heller söka det. Tandvårdsskadeförbundet kontrollerade landsting/regioners information angående tandvårdsförordningens 6 och 7 §§ och det gav skrämmande resultat.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Dammråttor exponerar barn för bromerade flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsämnen finns i ett stort antal vanliga produkter som möbeltextilier, mattor, isoleringsmaterial, plast i elektronik och annat där man vill minska lättantändligheten. Ämnena är hormonstörande och stör hjärnans utveckling i djurförsök.

Läs mer här

Skrivet av: Webbredaktör

Sida 1 av 303 sidor  1 2 3 >  Sista »

Sök på hemsidan

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt idag online via vår hemsida

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Bankgiro: 226-4885.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

    Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Stödpersoner

Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här.